Oostersportpark groeit de wijk in

De combinatie van voortgaande groei en de invoering van jaargangen voor de jeugd onder 13 jaar maakt dat de voetbalvereniging Zeerobben voor het komende voetbalseizoen vooralsnog 40 teams bij de KNVB heeft ingeschreven voor deelname aan de competities. Daarboven komen dan nog de Waddenrobkes (jeugd onder 7 jaar), een groep die bij Zeerobben de laatste jaren steeds uit 40 tot 50 kinderen bestaat. Dat zijn dan nogmaals minimaal 10 teams van 4.
Dat alles maakt dat de club op basis van geldende normen recht zou hebben op uitbreiding van het complex met een extra veld. Maar ook als het gaat om kleedruimtes en parkeren is er sprake van ruimtegebrek op het Oostersportpark. Dat alles heeft Zeerobben verwoord in een visiedocument dat is ingediend bij de gemeente en waarover reeds meerdere gesprekken met de verantwoordelijke wethouder en zijn ambtenaren zijn gevoerd. Gezien de ligging van het complex, omgeven door terreinen die veelal niet van de gemeente zijn, is uitbreiding op korte termijn geen eenvoudige zaak. Dat besef leeft bij beide partijen en zal aanleiding zijn voor verdere studies en gesprekken die tot oplossingen zullen moeten leiden.

Om in ieder geval de nood op korte termijn te lenigen is -althans voor een proefperiode van een jaar- een oplossing gevonden door wedstrijden van de jongste jeugd JO8 en JO9 te laten spelen op het openbare trapveldje gelegen op de hoek Achlumerdijk/F. Domela Nieuwenhuisstraat. Deze leeftijdscategorieën spelen in teams van 6 tegen 6 op een veld van 30 bij 42,5 meter en dat past precies op genoemde locatie. Een locatie overigens die wel gewoon openbaar terrein blijft, vrijelijk toegankelijk voor iedereen. Slechts op de zaterdagmorgens in de periodes september t/m december en maart t/m mei zullen er van ca. 09.00 uur tot ca. 12.00 uur enkele wedstrijden worden gespeeld. Publiek is daarbij meer dan welkom, doch wordt verzocht op die momenten slechts gebruik te maken van de ruimtes en paden aan de zijkanten. Op alle andere momenten van de week is het trapveldje natuurlijk geheel toegankelijk voor iedereen. Wel vragen de gemeente Harlingen en Zeerobben aandacht van hondenbezitters voor het feit dat het trapveldje dus door kinderen wordt gebruikt en dat het wenselijk is het veldje niet als honden uitlaatplek te gebruiken. En gaat het toch een keertje fout? In het belang van de kinderen: opruimen graag.

Vanaf het Oostersportpark gaat Zeerobben toegang tot het extra veld krijgen middels een eigen brug die zal worden aangelegd over de sloot die het sportpark scheidt van de openbare ruimte. Deze fraaie oplossing wordt mede mogelijk gemaakt door de De Boer & de Groot BV te Harlingen.

Het gebruik van het veld door Zeerobben zal niet of nauwelijks tot beperkingen van het openbaar gebruik leiden. Sterker nog, gebruikers zullen alleen maar profiteren van de verbetering van de grasmat van het veldje. Deze ontwikkeling is daarmee een mooi voorbeeld van integratie tussen buurt en sportvereniging.

Deel dit:
Share

1 Reactie

  1. eergister een brief mogen ontvangen van de gemeente harlingen/ zeerobben. Deze brief was aanmerkelijk beperkter van inhoud dan uw bovenstaande bericht. Dat is jammer denk ik om diverse redenen. Als eerste denk ik dat dit plan , wat al in kannen en kruiken is, wellicht in een eerder stadium met de bewoners had kunnen gecommuniceerd . Dit had wat onduidelijk weg genomen. Integratie tussen buurt en sportvereniging wordt het genoemd. Vind ik mooi en juich ik van harte toe. Helaas moet ik vaststellen dat er in de buurt nu het tegenovergestelde gebeurd. Mensen voelen zich overvallen en hebben veel vragen. parkeerdruk? Lawaai? is dit echt tijdelijk? Volgens mij allemaal vragen waar u de bewoners met enige voorlichting afdoende antwoord had kunnen geven. Helaas, is niet gebeurd en ik moet vaststellen dat ik met nog steeds een groen hart nu omgeven ben door buren die er nogal anders over denken. Wellicht nog een brief naar de omwoners met de uitnodiging voor een voorlichting. Hopend dat dit enige onrust weg kan nemen. Laten we het hoofd maar wat koel zien te houden. pffff. Met vriendelijke groet. Melle Zegel Achlumerdijk 65

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*