ALV maandag 19 november

Vorige week maandag hebben alle leden waarvan wij de e-mailadressen in ons bestand hebben, een uitnodiging gehad tot het bijwonen van onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze wordt volgende week maandag, 19 november gehouden in de kantine van ons clubhuis De Robbenplaat op het Oostersportpark.

Heeft u deze mail gemist? Dan zat die misschien in de SPAM box of is er anderszins iets mis gegaan. Het kan ook zijn dat wij niet beschikken over uw actuele e-mailadres. Laat het ons in dat laatste geval even weten, het is belangrijk dat wij over actuele contactadressen beschikken. Gewoon even doen dus, een mailtje aan leden@zeerobben.nl en klaar!

Hoe dan ook, alle leden en donateurs vanaf 16 jaar zijn aanstaande maandag van harte welkom op onze ALV. Meer dan van harte eigenlijk, want de inbreng van onze leden in het door het bestuur gevoerde beleid is onontbeerlijk. Nuttig om er te zijn dus, maar bovendien ook informatief en -vaak- gezellig ook nog.

Hieronder voor de volledigheid nog even de uitnodiging en agenda:

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering voor Leden en Donateurs vanaf 16 jaar van z.m.v.v. Zeerobben

Datum: maandag 19 november 2018
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Clubhuis “Robbenplaat”

 1. Welkom & Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 20 november 2017

  Zie bijlage, notulen als opgesteld door Nans Harlaar.

 5. Jaarverslag secretaris over het seizoen 2017/2018
  Zie Seizoensoverzicht als gepubliceerd in de Presentatiegids 2018/2019 en verspreid onder alle leden.
 6. Jaarverslag penningmeester over het seizoen 2017/2018
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Voorstel wijzigingen regelingen Donateurs en Niet Spelende Leden
 10. Aanpassingen contributies
 11. Pauze
 12. Voorstel aanpassing begroting voor het seizoen 2018-2019
 13. Vaststelling begrotingen voor het seizoen 2019-2020
 14. Uitreiking Wolter Bakker Trofee
 15. Benoeming bijzondere Leden
 16. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar zijn Roland Zijlstra, penningmeester, Dirk Arends, sponsorzaken en Lieuwe Wesselius, jeugdvoorzitter. Laatstgenoemde is herkiesbaar voor een periode van één jaar.

Vacant was nog de positie TC. Het bestuur stelt voor om Henk Zegel te benoemen als TC lid. Met het aantreden van Henk als HB lid is tevens een TC van 4 personen gevormd, te weten Jordy Torenbeek, Henrik de Swart, Ane Schaap en Henk Zegel.

Tegenkandidaten voor alle genoemde posities kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering schriftelijk melden met een door tenminste 3 leden getekende verklaring van aanvaarding van de functie.

 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Graag tot maandag!

Het Bestuur

Deel dit:
Share

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*