Wijzigingen vormen van Lidmaatschap

Wie aanwezig was bij de ALV van 19 november en zij die er niet waren, maar het verslag daarvan inmiddels gelezen hebben, weten dat er enkele belangwekkende besluiten genomen zijn met betrekking tot het lidmaatschap van Zeerobben. We zetten de wijzigingen even op een rijtje:

Contributies
Een combinatie van factoren, met als belangrijkste de dalende opbrengsten uit oud papier en acties, zorgde voor een tekort op de lopende begroting voor het seizoen 2018/2019 als ook voor een dreigend tekort op begroting voor 2019/2020. Het bestuur heeft voorgesteld dit tekort -deels- op te vangen middels een verhoging van de contributies, ingaande 1-1-2019. Dit voorstel is met ruime meerderheid aangenomen door de leden.
Onderstaand een overzicht van de nieuwe jaarcontributies. Aangezien we per half jaar incasseren, hebben we ook even het halfjaarbedrag vermeld zoals we dat in maart 2019 zullen gaan berekenen. Let wel, deze bedragen zijn exclusief de bijdrage aan het kledingfonds dat eveneens per half jaar wordt geïncasseerd. Die bijdrage is overigens onveranderd gebleven.

Leeftijdsgroep Contributie/jaar Contributie/half jaar
Senioren €190,00 €95,00
Junioren O19 €155,00 €77,50
Junioren O17 €135,00 €67,50
Junioren O15 €120,00 €60,00
Pupillen O13/O12 €110,00 €55,00
Pupillen O11/O10 €100,00 €50,00
Pupillen O9/O8 €85,00 €42,50
Waddenrobkes €70,00 €35,00
Senioren 35+/45+ €95,00 €47,50
Niet spelende leden €26,00 €13,00
Niet spelende, wel trainende leden €65,00 €32,50

 

Niet spelen, wel trainen
De laatste categorie (niet spelend, wel trainend) is een nieuwe categorie, waarbij we inspelen op een ontwikkeling die we steeds vaker lijken te gaan tegenkomen: leden die niet meer aan wedstrijden wensen mee te doen, maar nog wel een balletje willen trappen op trainingen. Dat willen we natuurlijk graag faciliteren, maar daar zijn voor de club ook kosten aan verbonden, zoals bondscontributie en verzekering. We hebben het tarief gesteld op €65 per jaar.

Donateurs
Het donateurschap stamt nog uit een tijd dat de bijdragen van donateurs nog een steun aan de kas van de club betekenden. Dat is thans niet meer het geval. Het donateurschap kost de club feitelijk meer dan het opbrengt. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Zouden we de bijdragen van donateurs verhogen naar een niveau waarbij het nog een steun betekent aan de club, dan komen we uit op een bedrag dat vergelijkbaar is met het lidmaatschap van de Vriendenclub. Dat is dan ook ons verzoek aan donateurs: wordt lid van onze Vriendenclub, dan steun je de vereniging, heb je toegang tot alle thuiswedstrijden van Zeerobben 1, is er koffie in de rust en ben je welkom bij andere activiteiten die de Vriendenclub organiseert.

Tijdens de ALV zijn de leden akkoord gegaan met het “uitfaseren” van donateurs middels natuurlijk verloop. Dat wil zeggen dat we geen nieuwe donateurs meer aannemen, maar dat bestaande donateurs, mits ze lid worden van de Vriendenclub, niet door ons actief zullen worden opgezegd. Ze mogen tegen het huidige tarief gewoon donateur blijven. De beslissing is geheel aan de donateur zelf.

Opzegging lidmaatschap half jaar
Tot nu toe was een lid bij tussentijdse opzegging voor het gehele jaar contributie verschuldigd. Dit vooral omdat Zeerobben ook diverse kosten op jaarbasis verschuldigd is (bondscontributie, veldhuur, kaderverplichtingen). In de praktijk stuitte dit op veel onbegrip en mede daardoor heel veel extra werk voor de penningmeester en ledenadministratie.  Recht hebben en recht halen lagen hier soms ver uit elkaar.
We blijven erbij: uitgangspunt is dat je voor een geheel jaar lid blijft als de competitie eenmaal begonnen is. Je bent immers ook onderdeel van een team en dat team rekent op jou.
We gaan het echter mogelijk maken om in uitzonderingsgevallen per half jaar op te zeggen en in die gevallen dan ook slechts voor een half jaar contributie te betalen. De exacte omschrijving van deze regel volgt binnenkort op deze site op de pagina Contact > Ledenadministratie > Contributie.

Kantineprijzen
Per 1 januari 2019 gaat de BTW omhoog van 6% naar 9%. Als gevolg daarvan zullen enkele kantineprijzen mee omhoog gaan. We zullen de verhogingen tot het minimum beperken, maar ontkomen niet aan enkele aanpassingen.

Het Bestuur

Deel dit:
Share

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*