Contact en Route

Oostersportpark
Zeerobben Correspondentieadres:
Achlumerdijk 6 Postbus 23 Wedstrijdsecretariaat
8862 AJ Harlingen 8860 AA Harlingen A. Ewouds en S. ten Hoeve
Tel: 0517-415918 Tel.  06-11473351
info@zeerobben.nl secretaris@zeerobben.nl wedstrijden@zeerobben.nl
Routeberekening
Uw postcode: