Leiders en Trainers

Klik op de naam voor een email aan de trainers of leiders.

Team Teamrol Naam Telefoon Mobiel
1e Leider Wiebe Attema 0517-417519 06-53677208
1e Fisio Peter Baard 06-53108145 0517-415537
1e Materialen Vacant
1e Trainer Arjen Postma 06-42555832
1e Verzorger Johan van Slooten 06-51827363
2e Leider
2e Trainer Kerst Heida
2e Verzorger Linda Peters 06-22160950
4e Leider Anthoon Elsinga 0517-417353 06-13537970
4e Materialen Sjoerd Mier 0517-234247 06-10247267
5e Leider Dirk Arends 0517-430254 06-51279603
5e Leider Siep Roukema 0517-417283 06-42810292
35+ Leider Dirk Beverlo 0517-419302 06-30756517
45+
VR1 Leider Richard v/d Kooi 0517-419596 06-52483162

 

Trainers en leiders: Naam Telefoonnummer
JO19 (A-junioren)
JO19-1 Trainer Camaru van Oostveen 06-42222343
JO19-1 Trainer Ass. Patrick van der Veen 06-23549962
JO19-1 Leider Gert-Jan de Groot 06-51295548
JO19-1 Leider Rob Vissers 06-61278684
JO19-2 Trainer Gerrit Riem 06-16455820
JO19-2 Leider Vacant
JO19-2 Leider Gert-Jan Offinga 06-51295548
JO19-2 Administratie Annet Rondaan OVB 06-12278223
JO17 (B-junioren)
JO17-1 Trainer Jilles Postma 06-30180551
JO17-1 Trainer Ane Schaap 06-46475047
JO17-1 Leider Sjoerd ten Hoeve 06-46232070
JO17-2 Leider Arnold Adema 06-39030635
JO17-2 Trainer A/B selectie  Wiebe Attema 06-53677208
JO17-2 Leider Andre Schaafsma 06-41539648
JO17-2 Leider Frans Attema 06-23151224
JO17-3 Trainer Zeerobben 4 Arjen Veenstra 06-15834949
JO17-3 Leider Herke de Groot 06-53248933
JO15 (C-junioren)
JO15-1 Trainer Nord Gosker 06-33605859
JO15-1 Leider Peter Tijdeman 06-53507694
JO15-2 Trainer Nord Gosker 06-33605859
JO15-2 Leider Erik van der Meulen 06-13222883
JO15-3 Trainer JO19-1 sel. Gert-Jan de Groot 06-51295548
JO15-3 Leider Evert Huijser 0517-417741
JO13 (D-pupillen)
JO13-1 Trainer Laurens Bergsma 06-47012067
JO13-1 Trainer Ass. Nick Hoogeveen 06-21676547
JO13-1 Leider nnb
JO13-2 Trainer Herwin Bontes 06-21802342
JO13- 2 Leider Erik Menks 06-46330103
JO13-2 Leider Frans Seinen 0517-419989
JO13-3 Trainer Soran Ahmad 06-85441515
JO13-3 Leider Gerard Terpstra 06-30600223
JO13-3 Leider Marjan Hettema 06-21972195
JO13-3 Leider Roos Goktas 06-19432879
JO13-4 Trainer Jasper de Jong 06-27525820
JO13-4 Trainer Daniel Bleeker 06-24110726
JO13-4 Leider Rint Henstra
JO13-4 Leider Kees Klarenbeek 06-16353996
JO13-4 Leider Evert Huijser 0517-417741
JO13-5 Trainer Koen Attema
JO13-5 Trainer Godert Attema
JO13-5 Leider Johan Pieters 06-24739898
JO13-5 Ass.Leider Frans Bode 06-21952413
JO11 (E-pupillen)
JO11-1 Trainer Parick van der Veen 06-23549962
JO11-1 Leider Steven Beuker 06-44301868
JO11-2 Trainer Lieuwe Wesselius 06-53353122
JO11-2 Leider R.P.Hoekema 06-53692616
JO11-3 Trainer Wietse de Wit 06-27832598
JO11-3 Trainer Erwin Otten 06-23063202
JO11-3 Leider Romke van der Veen 06-31366229
JO11-4 Trainer Ab Zoundri 06-84288892
JO11-4 Leider Richard de Bruin 06-11167640
JO11-5 Trainer Tino de Jong 06-51522855
JO11-5 Leider Henri Bosman 06-53446576
JO11-5 Leider Tino de Jong 06-51522855
JO11-5 Trainer Henri Bosman 06-53446576
JO11-6 Trainer Jens van Sluis 06-39788327
JO11-6 Trainer Paolo Missaglia 06-23161101
JO11-6 Leider Vacant
JO11-7 Trainer Arnoud Burkels 06-20015896
JO11-7 Leider Siebolt Krikke 06-15683377
JO11-7 Leider Edgar Winkel 06-54351497
JO11-8 Trainer Geoffrey Schippers 06-23944442
JO11-8 Leider Geoffrey Schippers 06-23944442
JO9 (F-pupillen)
JO9-1 Trainer Frans Postmus 06-27453507
JO9-1 Trainer Joop Sopacua 0517-418309
JO9-1 Leider Jouke Kamsma 06-26596772
JO9-2 Trainer Sasker Volbeda 06-12100569
JO9-2 Leider Jeroen Pol 06-41239423
JO9-2 Trainer Steffen Amels 06-51760719
JO9-3 Leider Lito Fernandes 06-51345398
JO9-3 Trainer Maurice de Boer 06-48476102
JO9-4 Trainer Stephan Gaasbeek 06-14666779
JO9-4 Rene Nauta 06-14888595
JO9-4 Leider Tom Postma 06-24113985
JO9-5 Trainer Yorrick Ypma 06-27373912
JO9-5 Leider Maurice Schutter 06-23684199
JO9-6 Trainer Klaas Boonstra 06-29160906
JO9-6 Trainer Mark de Groot 06-41542569
JO9-6 Trainer Stijn Bosma 06-21832346
JO9-6 Leider Martin Kingma 06-23241136
JO9-7 Trainer Dagmar Anema
JO9-7 Trainer Iris Agema
JO9-7 Trainer Christel Bekius
JO9-7 Leider Ester de Bruin Waaijer 06-28815996
MO19 (A-junioren)
MO19-1 Trainer Gerald van der Werf 06-48980948
MO19-1 Trainer Johan van Slooten
MO19-1 Leider Gerrit Brandsma 0517-414477
MO19-1 Leider Dirk Beverlo 06-30756517
MO19-1 Leider Gerald van der Werf 06-48980948
MO17 (B-junioren)
MO17-1 Trainster Alischa Sinnema
MO17-1 Trainster Irene Brandsma
MO17-1 Trainer Rene Feenstra
MO17-1 Leider George Feenstra 06-27500306
MO17-1 Leider Jacob Postma 06-51739712
MO15 (C-junioren)
MO15-1 Trainster Desiree Bouma 06-28362682
MO15-1 Leider Henk Boutsma 06-52832049
MO13 (D-pupillen)
MO13-1 Trainer Desiree Bouma 06-28362682
MO13-1 Trainer Harrit Kingma 06-41200740
MO13-1 Trainer Maurice Schutter 06-41200740
MD13-1 Leider Sylvia Punt 06-42217893
MD13-1 Leider Harrit Kingma 06-41200740
MD13-2 Trainer Harrit Kingma 06-41200740
MD13-2 Trainer Desiree Bouma 06-28362682
MD13-2 Trainer Maurice Schutter 06-41200740
MD13-2 Leidster Anita Visser
MD13-2 Leidster Margriet Vlieger
Keeperstrainer JO11 + JO15 m.u.v. JO15-1 en dames/meisjes vacant
Keeperstrainer JO19, JO17-1, JO17- Dick van der Galien 06-53378501
Stagiaires  zijn niet in het overzicht opgenomen
Sc.Heerenveen Ambassadeur Edwin de Boer 06-30173825
Cambuur Ambassadeur Sven Warmerdam 06-37331513
Pupil van de Week Organisator Gerrit Abma
Zaalvoetbal Organisatie Sjoerd ten Hoeve 06-46232070
Zaalvoetbal Organisatie Tino de Jong 06-51522855
Voetbalpasjes Alice Portier