Public Relations

Telefoon Mobiel
Algemene activiteiten en PR
Gerrit Bos
bosgerrit.55@ziggo.nl
06-12554837
Verslaggeving Zeerobben 1
Piet v.d. Pol
pvdpol@home.nl
06-48546271
Jeugdjournaal
Frans Bode
fransbode@home.nl
 0517-415471  06-21952413
Fotografie
Frans Bode
fransbode@home.nl
0517-415471 06-21952413
Dirk Bouma
dirk@harlingenonline.nl
06-20988995
Bert Drent
bertenernie64@hotmail.com
Webteam website@zeerobben.nl
Frans Bode
fransbode@home.nl
0517-415471 06-21952413
Dirk Bouma
dirk@harlingenonline.nl
06-20988995
Peter Jan Tijdeman
pj.tijdeman@live.nl